بازدید3961
بازدید جناب آقای دکتر جلالی از واحد علویجه بازدید جناب آقای دکتر جلالی از واحد علویجه در تاریخ 10/10/1396 جناب آقای دکتر جلالی معاونت محترم اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات در واحد علویجه بازدید به عمل آوردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ